Latest information details

Modernizacija sistema Metalac Gornji Milanovac

Securiton je uspešno izveo modernizaciju postojećeg sistema za detekciju i dojavu požara u proizvodnim pogonima Metalca iz Gornjeg Milanovca.

15.11.2019. 15:11 Age: 4 years