Latest information details

Proširenje sistema Zvezdara Teatar

Naša kompanija je završila postavljanje i puštanje u rad sistema za detekciju i dojavu požara na objektu Zvezdara Teatra u Beogradu. Posao je dobijen u postupku javne nabavke i Securiton je izabran kao najpovoljniji ponuđač.

15.11.2019. 14:11 Age: 4 years