Latest information details

Izvođenje radova na Naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu

Securiton izvodi radove postavljanja i puštanja u rad na sistemu detekcije i dojave požara na objektu Naučno-tehnološki park u Novom Sadu kao i radove na postavljanju i puštanju stabilnog sistema za gašenje požara sprinkler sistemom i gasom FM 200.

15.11.2019. 14:11 Age: 4 years