Kombinovani detektori: genijalno kombinovane metode

MCD 573X (višekriterijski detektor)

Temperaturni senzor MCD 573X pruža rano detektovanje početne, razbuktale i faze živog zgarišta požara putem dima. Detektor se prilagođava temperaturi okoline i automatski reguliše sopstvenu osetljivost na dim.

Senzor temperature takođe detektuje požar bez pojave dima kada se požar brzo razvije pri visokim temperaturama. Sistem za otkrivanje dima pruža dva programabilna nivoa predsignala. Optimalna operativnost zagarantovana je samokontrolisanjem, dvostepenom indikacijom kontaminacije i automatskim praćenjem praga alarma.

MCD 573X-S i SP

Multi senzorski detektor dima i toplote iz serije “MCD 573X-S” najnovija je inovacija uspešne serije “SecuriStar” detektora požara kompanije Securiton. Njegovi prethodnici su signale za detekciju dima i toplote prosleđivali sistemu za dojavu požara, koji bi potom pokrenuo konvencionalne sirene na osnovu unapred definisanih kriterijuma. Svi novi detektori sada su opremljeni zvučnom funkcijom alarma koja dopušta četiri različita zvuka upozorenja.

MCD 573X-S objedinjuje funkcije detekcije i alarmiranja na jednom uređaju. Time su sve osobe prisutne u opasnom području upozorene za brzu evakuaciju. MCD 573X-SP takođe emituje govorne informacije pored zvukova upozorenja. Dostupan je na četiri jezika, poseduje tri podrazumevana zvučna upozorenja na požar i upućuju ljude kako da napuste objekat: „Ovo je protivpožarni alarm! Molimo da odmah napustite objekat koristeći najbliži izlaz za evakuaciju. Obaveštena je vatrogasna brigada!” Ili: „Pažnja! Ovo je hitno obaveštenje. Molimo vas da evakuišete objekat odmah kroz najbliži put za spasavanje!“ Ovim najavama mogu se dobiti ključne sekunde i spasiti životi u slučaju opasnosti.

Detektori požara Kombinovani Detektor - u slikama

CCD 573X (detektor ugljen monoksida)

CCD 573X takođe prati temperaturu i razvoj dima u prostorijama - kao i koncentraciju ugljen monoksida (CO). Ova trostruka senzorska tehnologija pomaže da se pouzdano zaštite ljudski životi od gušenja. Čim detektor primeti visoku koncentraciju CO, šalje tehnički predalarm.

Prednosti ovog detektora su nemerljive, posebno za hotele. Rukovodioci mogu da odgovore brzo i tačno, bez potrebe da alarmiraju ceo objekat. CCD 573X automatski prilagođava svoju osetljivost na ugljen monoksid bez mirisa.

Kombinovani SecuriStar detektori požara- prednosti:

  • Detektovanje i prijavljivanje nastalih požara u deliću sekunde

  • Kombinovane metode detekcije

  • Prilagođavanje ambijentalnim uslovima

  • Kontinuirano samopraćenje i procena nivoa kontaminacije

  • Jednostavno održavanje

  • Opsežne programske funkcije

  • Jednostavna montaža i integracija u sisteme za detekciju požara

  • Elegantni dizajn

  • Integrisani izolatori kratkog spoja

  • U skladu sa standardima EN 54-5 (detekcija temperature), EN 54-7 (detekcija dima), EN 54-26 (detekcija CO), EN 54-29 (algoritam detekcije temperature i dima) i EN 54-30 (algoritam detekcije CO i temperature).

Dokumentacija

| 679 KB Produktna unformacija MCD 573X-SP
| 611 KB Produktna informacija CCD 573X
| 612 KB Produktna informacija MCD 573X-S
| 622 KB Produktna informacija MCD 573X

Slični proizvodi

Detektor Genius Plus

Detektor dima

Detektori toplote