Sistemi sa penom

Stabilni sistemi za gašenje požara

Sistemi za gašenje požara penom

Pena kao sredtvo za gašenje požara može da bude hemijska ili mehanička. Ova druga se mnogo vise koristi u zadnje vreme. Sastoji se od mehurića sintetičkih i proteinskih ekstrakata napunjenih vazduhom. Dejstvo pri gašenju je delimično zagušujuće delimično rashladno.

Stabilni sistemi za gašenje požara Sistemi sa penom - u slikama

U zavisnosti od odnosa ekstrata vode i vazduha postoje:

teške pene (6 - 20 penušanja),

srednje pene (20 - 200 penušanja) i

lake pene (200 - 1000 penušanja).

Penušanje - odnos zapremine pene i zapremine smeše ekstrata i vode.