Detekcija opasnih gasova

Zapaljivi i eksplozivni gasovi nalaze svoju upotrebu u industriji i energetici. Njihovo korišćenje predstavlja moguću opasnost za ljude i objekte. Požari i eksplozije dešavaju se vrlo često, kao posledica nepažnje i nepoštovanja propisanih mera zaštite. Efikasnom preventivnom zaštitom izbegavamo velike materijalne štete i ljudske žrtve. Securiton raspolaže različitim sistemima za detekciju opasnih koncentracija zapaljivih i eksplozivnih gasova.

Veliku opasnost predstavljaju i podzemne automobilske garaže, gde je detekcija ugljen-monoksida (CO) značajan aspekt sigurnosti ljudi. Securiton može da obezbedi pouzdan sistem za detekciju nedozvoljenih koncentracija ugljen-monoksida.