Kontrola protivpožarnih vrata

Svaka vatra kreće sa neprimećenim stvaranjem dima i tihim širenjem toksičnih gasova koji su smrtonosni za ljude. U vrlo kratkom roku, izlaz za spasavanje i putevi za evakuaciju pune se dimom i više se ne mogu koristiti. Kontrolom protivpožarnih vrata, otvorena vrata i kapije se automatski zatvaraju u slučaju požara i sprečava se širenje dima. Putevi za evakuaciju u slučaju opasnosti održavaju se bez dima, a štete na zahvaćenom požarnom delu su ograničene.

Sistemi dimnih prekidača Kontrola protivpožarnih vrata - u slikama

Osetljivost detektora prilagođava se temperaturi prostora i automatski reguliše osetljivost na dim.

Slični proizvodi

Sistem ventilacije dima LRS