Detektori dima


SCD 573 (detektor kriterijuma dima) pruža rano otkrivanje tinjajućih, užarenih i otvorenih požara sa razvojem dima. Predajnici i prijemnici svetlosti postavljeni su pod pravim uglom u komori za uzorkovanje kako bi sprečili da snop svetlosti predajnika direktno udari u prijemnik. Prvo svetlost rasejana dimom (Tindallov efekat) dopire do prijemnika, a zatim se pretvara u elektronski signal. Ako dostigne vrednost alarma, alarm se automatski šalje na upravljačku jedinicu. Faza prethodnog upozorenja neprestano nadgleda detektor na kontaminaciju i saopštava njegovo stanje upravljačkoj jedinici. Ova funkcija samokontrole garantuje optimalno funkcionisanje detektora.

Detektori požara Detektor dima - u slikama

Osetljivost detektora prilagođava se prevladavajućim temperaturama okoline u okruženju i automatski reguliše osetljivost na dim (Cubus adaptacija).

Slični proizvodi

Detektori toplote

Detektor Genius Plus

Kombinovani Detektor