Temperaturni detektori

TCD 563 (detektor topline) otkriva požar sa i bez dima. Ovaj detektor je idealan za mesta gde se može očekivati brzi razvoj požara i visoke temperature ili tamo gde se drugi detektori dima ne mogu aktivirati zbog uticaja okoline.

NTC senzor temperature, koji je smešten u komori za uzorkovanje, kontinuirano meri temperaturu okoline i brzinu porasta temperature. Ako je prekoračena postavljena tačka alarmiranja ili definisana brzina porasta, detektor šalje alarm kontrolnoj jedinici.

Raspon detekcije može se posebno definisati iz upravljačke jedinice.

Detektori požara Detektori toplote - u slikama

TCD 563 je dostupan u tri opsega osetljivosti - klasa A1, A2 i B u skladu sa EN 54-5. Svi detektori iz te tri klase detektuju različite diferencijalne i maksimalne postupke merenja.

Dokumentacija

| 622 KB Produktna informacija TCD 563

Slični proizvodi

Kombinovani Detektor

Detektor Genius Plus