Test nepropusnosti vazduha iz prostorije – Door fan test

Testom nepropusnosti vazduha iz prostorije proveravaju se curenja u prostorijama gde se planiraju ugraditi i gde su već ugrađeni stabilni sistemi za gašenje požara gasom.

Stabilni sistemi za gašenje požara gasom mogu ugasiti požar uspešno i pouzdano samo ukoliko potrebna koncentracija gasa za gašenje može brzo da popuni prostoriju i da se zadrži najmanje 10 minuta. Gustina sredstva za gašenje u prostoriji je odlučujući kriterijum da se nastali požar pouzdano ugasi. Da bi se to osiguralo potrebno je pre ugradnje i u toku eksploatacije periodično provoditi merenja nepropusnosti prostora gašenja požara.

Test nepropusnosti vazduha iz prostorije – Door fan test - u slikama

Ispitivanjem prostorne nepropusnosti određuju se mesta curenja u prostoru za gašenje i brzo i pouzdano se utvrđuje vreme zadržavanja sredstava za gašenje požara.

Uređajem za testiranje najpre se na ulaznim vratima u prostoru za gašenje stvara vakuum, a kasnije podpritisak od oko 10-50 Pa. Softver sistema određuje postojeće područje isticanja vazduha i očekivano vreme zadržavanja za sve uobičajene gasove za gašenje iz izmerene vrednosti temperature unutar / spolja, razlike pritiska unutar / spolja i zapremine protoka ventilatora.

Pored toga, nove smernice zahtevaju da se područja za gašenje redovno proveravaju.

SECURITON ima certifikovane specijaliste i preporučuje se svojim kupcima da im redovno proverava nepropusnost prostorija sa ugrađenim stabilnim sistemima za gašenje požara tokom redovnog održavanja stabilnih sistema za gašenje požara. Pozovite nas i zatražite neobavezujuću ponudu za proveru zaptivenosti prostorija sa stabilnim sistemom za gašenje požara.

Prednosti testa nepropusnosti:

- Brza provera nepropusnosti u prostoriji,

- Tačna lokacija propuštanja,

- Jeftino rešenje bez probnog ispucavanja gasa u područje koje treba zaštiti (bez potrošnje sredstava za gašenje i bez prekida rada),

- Tačno merenje vremena zadržavanja sredstva za gašenje,

- Tačno određivanje područja curenja,

- Nema oštećenja inventara kao što je oštećenje opreme (računari, mašine, elektronika),

- Nakon merenja, dobijate od nas detaljan izveštaj.