Sistemi za gašenje požara CO2 gasom

CO2 gas se koristi za posebne primene u industrijskim područjima, najčešće za lokalno gašenje požara. Ugljendioksid se dokazao da savršeno gasi požar već decenijama. Treba napomenuti da je CO2 u koncentraciji koja se koristi za gašenje požara uvek opasan za ljude.