Drenčer sistemi - stabilni sistemi za gašenje vodom

Sistemi sa vodom

Drenčer sistemi – stabilni sistemi za gašenje vodom

Drenčer instalacije su stabilne automatske instalacije za gašenje požara vodom sa otvorenim mlaznicama.

Drenčer instalacije služe za zaštitu objekta sa izrazitom požarnom ugroženošću, gde postoji mogućnost širenja požara velikom brzinom i gde se u slučaju požara trenutno mora potopiti vodom ceo objekat (sušare, cikloni, garaže, pilane, rafinerije, transformatori na otvorenom prostoru i dr.)

Sistemi sa vodom Drenčer sistemi - stabilni sistemi za gašenje vodom - u slikama

Načini aktivacije drenčer ventila u zavisnosti od toga kakav se prostor štiti:

Elektro aktiviranje:

Preko impulsa sa dojave požara ili slično.

Pneumatsko aktiviranje:

Preko dela sistema koji čini cevovod sa sprinkler mlaznicama koji je ispunjen vazduhom pod pritiskom. Prilikom požara dolazi do povećanja temperature i pucanja termoelementa mlaznice što ima za posledicu pad pritiska u pneumatskom sistemu koji dovodi do aktiviranja drenčer ventilske stanice.

Hidrauličko aktiviranje:

Veoma sličan sistem kao pneumatski s tim što je sistem za aktiviranje ispunjen vodom umesto vazduhom.

Slični proizvodi

Vodena magla