FM – 200

Čista sredstva

Sistemi za gašenje požara FM-200 se koriste za zaštitu objekata u kojima je smeštena specifična i skupa oprema, gde ne sme biti prekida u poslovanju i oštećenja opreme u slučaju aktiviranja sistema. Pri tome je potrebno efikasno gašenje, brzo delovanje, kako ne bi bilo opasnosti za ljude i štete po životnu sredinu. FM-200 sistemi zauzimaju mali prostor za skladištenje i mogu se smestiti u sam štićeni prostor.
Ovi sistemi se koriste za zaštitu server soba, telekomunikacione opreme, kontrolnih i komandnih prostorija, banki, arhiva, muzeja, crkvi i slično.

Čista sredstva FM – 200 - u slikama