IG-541

Prirodni gasovi

Stabilni sistemi gašenja inertnim gasovima:

Inergen je sredstvo za gašenje požara koje prekida proces gorenja na taj način što ispunjava štićeni prostor, istiskuje vazduh i na taj način menja kvantitet gasa u prostoriji. Inergen smanjuje količinu kiseonika ispod 15%, do nivoa na kojem zapaljiv materijal ne može da gori, istovremeno povećavajući prisustvo ugljen dioksida u rasponu od 2,5% do 4,5%, tako da omogućava čovekovo disanje. Optimalni rezultati za gašenje požara se postižu kada je koncentracija kiseonika u prostorijama koje se štite u opsegu od 12% do 14%, a koncentracija ugljen dioksida između 3% i 5%.

Prirodni gasovi IG-541 - u slikama

Kod sistema sa inertnim gasovima potrebno je obratiti pažnju na značajno povećanje pritiska u štićenom prostoru, u tom smislu se ugrađuju uređaji za rasterećenje pritiska (nadpritisne klapne), koje imaju ulogu da se po potrebi otvore i na taj način spreče oštećenje štićene prostorije.

IG-541- Azot (52%) Argon (40%) Ugljen dioksid (8%)