Sistemi za gašenje požara "Vodenom maglom"

Sigurnosni zahtevi u visoko osetljivim prostorijama sa složenim operativnim konceptom neprestano se povećavaju. Sa takvim zahtevima sprinkler mlaznica više nije dovoljna kao osnovna zaštita zgrade.

Na temelju ovog znanja , Securiton je usavršio korišćenje sistema za gašenje požara vodenom maglom koji su se dokazali u širokom rasponu zahteva.

Prednost gašenja požara vodenom maglom je izvanredna sposobnost gašenja požara vodom, ali uz minimalnu potrošnju vode.

Sistemi za gašenje požara "Vodenom maglom" - u slikama

Za uspeh gašenja požara najvažniji je pravilan dizajn ili pravi izbor sredstva za gašenje, prilagođen vašim posebnim potrebama zaštite.

Securiton zapošljava proverene stručnjake koji će vas individualno savetovati u cilju izbora najoptimalnijeg rešenja.

Prednosti i karakteristike gašenja požara vodenom maglom:

- Izvanredna svojstva protivpožarne zaštite,

- Niska potreba za vodom za gašenje požara,

- Jednostavna instalacija,

- Nije štetno za ljude i okolinu,

- Mala potreba za prostorom.

Sistem za gašenje požara vodenom maglom visokog pritiska pogodan je za zaštitu:

- Individualnih predmeta / mašina,

- Zahtevnih zgrada / lična zaštita u hotelima, bolnicama, kancelarijama i poslovnim zgradama.