Narodna Banka Srbije

- Stabilni sistem za gašenje požara – sprinkler

- Inergen u IT centru

- Piranha u komercijalnim kuhinjama

- Ansul