Podzemna Garaža Pionirski Park Beograd

- Sistem dojave požara

- Sistem detekcije CO

- Stabilni sistem za gašenje požara – sprinkler

- Sistem video nadzora