TE MORAVA Svilajnac

- Sistem za dojavu požara

- Stabilni sistem za gašenje požara - drenčer