Vibac Jagodina

- Sistem dojave požara

- Stabilni sistem za gašenje požara – sprinkler, CO2

- Sistem video nadzora

- Sistem evidencije radnog vremena