Održavanje sistema tehničke zaštite

Sistemske kondicije za ceo životni vek

Vaš alarmni i sigurnosni sistem mora biti sposoban da u kriznim situacijama pruži potpunu sposobnost da odgovori brzinom munje. To znači da svi elementi sistema moraju biti spremni za pokret u svakom trenutku.

Svojom ponudom za servisiranjem, Securiton garantuje da je vaš alarmni i sigurnosni sistem u potpunosti funkcionalan tokom svog životnog veka.

Pravilnim rukovanjem i održavanjem Securiton-ovi sistemi tehničke zaštite imaju najduži životni vek i najmanju ukupnu cenu u poređenju sa konkurencijom.

 

Uživajte u prednostima

Više od 50 visoko obučenih Securiton-ovih stručnjaka na raspolaganju su vam za:

 • podršku u rukovanju
 • poslove kontrolnih pregleda
 • poslove održavanja i popravki.

Kao ugovorni partner Securiton-a, možete se osloniti na prioritetno rešavanje svih svojih briga.

 

Jednostavno odaberite pravi paket performansi za vas

Ugovor o održavanju fleksibilno se prilagođava vašim individualnim zahtevima, Securiton vam nudi upravo one usluge koje su odgovarajuće i razumne – po ceni koju je lako predvideti. Kontaktirajte nas za savet naših profesionalaca.

 

Zaštite i svoje investicije

Profesionalno održavanje značajno produžava radni vek vašeg bezbednosnog sistema. Redovni pregledi i radovi na održavanju pomažu u sprečavanju bilo kakvih oštećenja, osiguravajući da je vaš sigurnosni sistem u svakom trenutku vrhunski. Securiton garantuje da rezervni delovi ostaju dostupni dugi niz godina i da su nasledni proizvodi tehnološki kompatibilni sa prethodnim.

Kod nas uvek možete zameniti delove starih sistema sa delovima koji se danas proizvode. Zbog visokog (švajcarskog) kvaliteta i dostupnosti rezervnih delova za sve generacije životni vek naših sistema je najduži.

 

Održavanje od strane Securiton-a - prednosti:

 • kontrolni pregledi, radovi na održavanju i popravkama – o njima brine jedan izvor
 • minimalni rizici zastoja
 • potpuno poštovanje standarda i specifikacija propisanih od proizvođača, osiguravajućih  društava i nadležnih organa
 • prioritetno rešavanje svih vaših briga
 • dug životni vek ugrađenih sistema.

Ugovor za preventivno održavanje – sistemske kondicije za ceo životni vek

Securiton-ovi sistemi za otkrivanje požara i provale, video nadzor, kontrolu pristupa i stabilni sistemi za gašenje požara pružaju ljudima i njihovoj imovini pouzdanu zaštitu od rizika – naročito ako se redovno i profesionalno servisiraju i pregledaju. Ugovor o preventivnom održavanju sa Securiton-om omogućava Vam da minimalizujete ulaganja i imate dugoročnu sigurnost.

Ugovor o održavanju garantuje vam da se svi zadaci povezani sa vašim bezbednosnim sistemom  izvršavaju bez izuzetka. Kako se ne morate brinuti ni o jednom od ovih aspekata, slobodno se koncentrišite na svoj osnovni posao.

Vaše brige imaju prioritet.

Pohađanjem redovnih kurseva obuke naši stručnjaci uvek poseduju najnovije znanje i u kombinaciji sa našom visokotehnološkom logistikom spremni su za brze reakcije po vašim pozivima.

Kao ugovorni partner Securiton-a, možete se osloniti na prioritetno rešavanje svih svojih problema.

Sa Securiton-om ste uvek u dobrim rukama – i to uključuje potpuno poštovanje propisa: Mi smo sertifikovani u skladu sa svim relevantnim  standardima za bezbednosne sisteme i njihovo održavanje. Ugovor o održavanju sa Securiton-om dokazuje i garantuje vašim osiguravajućim društvima i nadležnim organima da poštujete sve odredbe propisane standardima i zakonskom regulativom.

Nudimo pravi paket za održavanje za svaki zahtev i nivo usluge, a koji se u svakom trenutku može prilagoditi vašim zahtevima.

 

Redovno održavanje

Inspekcije i održavanje planira i vrši Securiton u pravilnim intervalima. Sistematska merenja i provera funkcija ukazuju na stanje vašeg sistema i ističu sve komponente koje će možda morati da se zamene. Obim pruženih usluga zavisi od vrste sigurnosnog sistema. Securiton se u takvim slučajevima poziva na standard i smernice kao i preporuke SES-a (Švajcarske asocijacije instalatora bezbednosnih sistema).

 

Zamena punjivih akumulatora i drugih baterija

Baterije se moraju zameniti nakon što se potroši njihov energetski sadržaj. Akumulatori se mogu puniti – međutim, oni imaju ograničen radni vek, nakon čega ih je potrebno zameniti. U sigurnosnim sistemima smeju se koristiti samo certifikovani proizvodi. Akumulatori se pune do svog punog energetskog sadržaja pomoću kalibrisane jedinice za punjenje. Zamena se vrši u zahtevanim rokovima, zajedno sa planiranim rokovima.

 

Fabričke inspekcije kao deo održavanja

Vremenom se prašina nakuplja u mernoj komori detektora, zbog čega oni moraju proći pregled svakih šest do osam godina.

Ove inspekcije će možda morati  da se zakazuju u kraćim intervalima, zavisno od ambijentalnih uslova. Kao deo radova na održavanju, svi fabrički pregledani detektori  u vašem sistemu ponovo se instaliraju i testiraju.

Vreme reakcije servisa nakon signalizacije greške utvrđuje se u ugovoru.

 

Po pravilu, greške se obično uklanjaju zamenom neispravnih komponenti sistema.

 

 • Razvoj, proizvodnja, logistika i održavanje – sve iz jednog Securiton izvora
 • Sposobnost hitnog snabdevanja rezervnim delovima tokom više godina (bez posebnih porudžbina)
 • Minimalni rizici zastoja
 • Tehnološka kompatibilnost proizvoda naslednika
 • Temeljna ažuriranja softvera
 • Sigurno upravljanje podacima iz jednog izvora definisane usluge – tako da nema neprijatnih iznenađenja.

 

Nadogradnja softvera

Softver koji se koristi u sigurnosnim sistemima podložan je stalnoj promeni. Upotreba standardnih komponenti od računarske industrije i činjenica da su sistemi umreženi znače da se softverske funkcije  moraju prilagoditi u kratkim intervalima. Sa svojim izdanjima usluga, Securiton je u mogućnosti implementirati manja poboljšanja i optimizovati elemente unutar datog izdanja softvera (zakrpa ili hitno ispravljanje). Ažuriranje softvera uključuje instaliranje nove verzije softvera. Ažuriranje softvera je, dakle, nova varijanta koja se zasniva na originalnom softveru i sadrži tehnološku inovaciju.

 

Modernizacija

Zajedno određujemo vremenski okvir nakon kojeg vaš sigurnosni sistem treba da bude obnovljen, delimično ili u celosti. Savetujemo se sa vama kako biste odredili optimalni trenutak za zamenu delova sistema. Relevantni troškovi raspodeljuju  se tokom trajanja ugovora, kao što sa druge strane pojednostavljuje vaše budžetiranje.

Vaš sigurnosni sistem će retko aktivirati događaj. Međutim, mora biti operativan u svakom trenutku. Ugovor o održavanju omogućava vam da dosledno sprečite posledice sve većeg broja spoljnih uticajnih faktora kao što su sabotaža, obmanjivanje ili okolni incidenti. Pošto su usluge koje pruža Securiton sertifikovane u skladu sa raznim standardima, bićete u mogućnosti da po potrebi podnesete zahtev da zaštitite vaš finansijski interes. Sa Securiton-om uvek imate potpunu kontrolu nad svojim troškovima – jer ih je jednostavno izračunati.

 

Securiton-ovi stručnjaci ispunjavaju zakonom propisane preduslove za obavljanje kontrolnih pregleda i servisiranje sistema tehničke zaštite, a sve u skladu sa specifičnim standardima zaštite od požara i smernicama za zaštitu od požara.

Akreditovani smo za obavljanje poslova:

 • prvo i periodično kontrolisanje instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara,
 • prvo i periodično kontrolisanje instalacija i uređaja za gašenje požara,
 • prvo i periodično kontrolisanje instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova.

 

Daljinski pristup tehničkim sistemima

Najbrži način za podršku

U mogućnosti smo da daljinski pratimo stanje vašeg sistema. Uz vaše prethodno odobrenje naši stručnjaci mogu daljinski da pristupe vašim tehničkim sistemima zaštite. To omogućava našim stručnjacima neposredne i ciljane intervencije u slučaju tehničkih događaja. Ove intervencije su veoma efikasne jer naši stručnjaci za podršku imaju pristup svim podacima vašeg sistema. Daljinski pristup omogućava im da posmatraju trenutna radna stanja i analiziraju moguće uzroke događaja. Štaviše, oni mogu daljinski upravljati  i čak programirati  vaš sistem. Daljinski pristup takođe poboljšava efikasnost intervencije u slučajevima kada su potrebne popravke direktno na objektu na vašem sistemu: unapred dobijene informacije o situaciji  znače da tačno znamo šta da očekujemo i kada stignemo na lice mesta unapred smo upoznati i pripremljeni šta ćemo da radimo.

 

Optimalna priprema radova na održavanju

Mogućnost daljinskog pristupa , neovisna je o lokaciji. Pokazuje se korisnom za redovne inspekcije i radove na održavanju na vašem sistemu: naši stručnjaci unapred znaju tačne zahteve i stižu sa odgovarajućom opremom i materijalima.

 

Takođe idealno za podršku vašem osoblju

Daljinski pristup omogućava nam da brzo i lako pomognemo vašem osoblju: naši stručnjaci mogu analizirati situaciju i pružiti vašem osoblju ciljano iskustvo.

 

Garantovana sigurnost

Neovlašćen pristup vašem tehničkom sistemu nije moguć pomoću daljinskog pristupa, jer je zaštićen sveobuhvatnim sigurnosnim konceptom. Softver i prenos podataka zadovoljavaju stroge međunarodno priznate standarde sigurnosti i zaštite podataka. Podaci se prenose putem sigurnosnog prolaza ili pomoću integrisanog rešenja „mašina-mašina” (M2M). Pristup vašem sistemu je ograničen na odabrane stručnjake kompanije Securiton, koji se prijavljuju koristeći postupak sigurne provere identiteta.

Daljinski pristup beleži sve pristupe i događaje, tako da se svaka pojedinačna radnja može u potpunosti rekonstruisati i sav rad je u potpunosti dokumentovan. Svi podaci se čuvaju na serverima u Securiton-u i nikada se ne prosleđuju trećim licima.