Poslednje informacije

TE Nikola Tesla

11.08.2021. 13:08 Starost: 2 godine

TE Nikola Tesla, poznat i kao TENT, najveći je kompleks elektrana u Srbiji kojim upravlja Elektroprivreda Srbije. Proizvodi cca. 17.263 GVh godišnje što je dovoljno za pokrivanje polovine potreba Srbije za električnom energijom. Već mnogo godina fabrika je opremljena sa nekoliko sistema za dojavu i detekciju požara iz kompanije Securiton. Zahvaljujući pouzdanosti i stručnoj formi usluge i podrške Securiton d.o.o. u Beogradu, odgovorni iz TENT -a nedavno su izabrali Securiton d.o.o. ponovo kao dobavljača za dalje sisteme za dojavu požara i gašenje u FGD-jedinicama (odsumporavanje dimnih gasova) na četiri bloka (A3-A6).