Poslednje informacije

Modernizacija sistema Knauf Zemun

Securiton je uspešno izveo modernizaciju postojećeg sistema za detekciju i dojavu požara u poslovno proizvodnim pogonima Knauf-a u Zemunu.

15.11.2019. 14:11 Starost: 4 godine