Poslednje informacije

Uspešno završeni radovi u livnici LeBelier u Kikindi

Naša kompanija je uspešno izvršila postavljanje i puštanje u rad sistema za detekciju i dojavu požara koji je izveden u III faze.

15.11.2019. 14:11 Starost: 4 godine

Prilikom izvođenja radova instalirani su temperaturno osetljivi kablovi kao detektori požara, s obzirom da se radi o livnici. U okviru poslednje faze je urađeno postavljanje stabilnog sistema za gašenje požara u server sali gasom NOVEC 1230.