Poslednje informacije

Završeni radovi na objektima FRIKOM-a u Padinskoj Skeli

Securiton je završio postavljanje i puštanje u rad sistema za detekciju i dojavu požara u proizvodnim objektima FRIKOM-a u Padinskoj Skeli.

15.11.2019. 14:11 Starost: 4 godine

Sistem se pored standardnig adresabilnih automatski  i ručnih detektora i alarmne signalizacije sastoji i od 12 linijskih detektora kao i 2 aspiradciona detektora SecuriRAS ASD532. U postupku nabavke Securiton je izabran kao najbolji i najpovoljniji ponuđač.